ป้ายกำกับ: เลือกของเล่นให้เด็ก

ครูเลือกของเล่นให้เด็กที่โรงเรียนอย่างไร?

การจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการเล่นที่เป็นการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามวัย ดังนั้นครูปฐมวัยจึงคำนึงถึงของเล่นที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ ความสนใจและ […]

© 2018 Create By Toy Collection