ป้ายกำกับ: ประโยชน์วัสดุ

แหล่งที่มาของวัสดุ

วัตถุ คือ สิ่งของที่เป็นของเล่นของใช้ วัตถุมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งรูปร่าง ขนาด น้ำหนัก สี กลิ่น ฯลฯ สิ่งของที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ต่างๆ เรียกว่า วัสดุ ตัวอย่างของเล่นของใช้ เช่น หนังสือ จักรยาน ดิ […]

© 2018 Create By Toy Collection