ป้ายกำกับ: ประโยชน์ของของเล่น

ประโยชน์ของของเล่น

ของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ-1

การจัดหาของเล่นให้แก่เด็ก ควรเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ รวมทั้งให้โอกาสเด็กได้เล่น ซึ่งเด็กจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 1. ของเล่นช่วยให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้ […]

© 2019 Create By Toy Collection