Hoverboard

Hoverboard-2

Hendo Hoverboard ใช้เทคโนโลยีเดียวกับรถไฟแม่เหล็กของญี่ปุ่นที่เรียกว่า Magnetic Levitation มาเป็นตัวขับเคลื่อน ในบอร์ดจะประกอบไปด้วยเครื่องกำเนิดแม่เหล็กสีตัวอยู่ตามมุมของบอร์ดที่ช่วยให้ตัวบอร์ดสามารถลอยเหนือพื้นได้ประมาณ 1 นิ้ว และยังสามารถรองรับน้ำหนักของมนุษย์ได้ถึง 200 ปอนด์ หรือประมาณ 90 กิโลกรัม ซึ่งผู้สร้างยังบอกว่า ในอนาคตมันจะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 500 ปอนด์ หรือ 226 กิโลกรัม แต่อย่างไรก็ตามตัวบอร์ดนั้นยังต้องพัฒนาอีกมาก เพราะมันสามารถลอยได้เฉพาะพื้นที่เป็น อะลูมิเนียม โลหะ หรือทองแดง เท่านั้น และตัวบอร์ดก็ยังควบคุมได้ยากมาก ซึ่งต้องใช้การฝึกฝนพอควร

© 2019 Create By Toy Collection