แหล่งที่มาของวัสดุ

วัตถุ คือ สิ่งของที่เป็นของเล่นของใช้ วัตถุมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งรูปร่าง ขนาด น้ำหนัก สี กลิ่น ฯลฯ

สิ่งของที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ต่างๆ เรียกว่า วัสดุ

ตัวอย่างของเล่นของใช้ เช่น หนังสือ จักรยาน ดินสอ กระเป๋านักเรียน หุ่นยนต์ หมอน ตุ๊กตา ฯลฯ ของเล่นของใช้เหล่านี้ทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน และมีความหลากหลาย บางชนิดทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หิน ดิน ไม้ บางชนิดทำมาจากวัสดุที่มนุษย์ทำขึ้น เช่น พลาสติก แก้ว โลหะ กระดาษ ฯลฯ

ประโยชน์และอันตรายจากของเล่นของใช้

ของเล่นและของใช้ต่างๆ มีทั้งประโยชน์และโทษ เช่น สมุด หนังสือ ทำมาจากกระดาษใช้ประโยชน์ในการเรียนหนังสือ ปัจจุบันหนังสือมีทั้งมีประโยชน์และมีโทษ เราต้องรู้จักเลือกอ่านหนังสือแต่ละประเภท ควรหนังสือประเภทที่อ่านแล้วประเทืองปัญญา ให้ความรู้ และมีสาระ ไม่ควรอ่านหนังสือที่ไม่เกิดประโยชน์กับสมองเรา

รองเท้าผ้าใบ ทำจากวัสดุที่เป็นผ้า และเป็นยางพารา มีประโยชน์ในการรักษาเท้าของเรา เมื่อใช้แล้วต้องรู้จักรักษาและหมั่นนำมาทำความสะอาดไม่ให้เกิดการอับชื้น

ของเล่น ทำจากวัสดุได้หลายชนิด ของเล่นที่ทำด้วยผ้า เช่น ตุ๊กตา หรือของเล่นที่ทำจากพลาสติก เช่น พวกหุ่นยนต์หรือรถยนต์ ของเล่นหลายชนิดเล่นแล้วทำให้เราได้รับการฝึกฝนสมองได้ด้วย เช่น ตัวต่อเลโก้ต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ของเล่นยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน หลังจากใช้แล้วต้องรู้จักเก็บให้เป็นระเบียบ เพราะอาจทำให้เหยียบลื่นหกล้มเกิดอันตรายได้

ของใช้ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า มีทั้งที่ทำจากวัสดุที่เป็นพลาสติกและโลหะ ดังนั้น เวลาใช้งานควรระมัดระวัง เวลาที่จะเสียบปลั๊กมือและร่างกายต้องแห้งเสมอ มิฉะนั้นจะเกิดไฟดูด เกิดอันตรายได้

© 2019 Create By Toy Collection