นศ.มทร.ธัญบุรี ออกแบบของเล่นสร้างสมาธิเด็ก

“ในการออกแบบและพัฒนาของเล่นสร้างสมาธิเด็กอายุ 3-6 ขวบ เพื่อให้เด็กรู้จักควบคุมตนเองและสร้างสมาธิให้ดียิ่งขึ้น โดยของเล่นจะทำให้เด็กได้ใช้ทักษะของตนเองในการสังเกต แก้ปัญหา และใช่ความอดทน

ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดสมาธิรู้จักควบคุมตนเอง ทำให้เด็กมีพฤติกรรมด้านอารมณ์และสมาธิที่ดี เมื่อตัวเด็กเกิดสมาธิที่ดีจะส่งผลไปถึงความจำของเด็กและการเป็นเด็กที่มีคุณภาพ” “ปูนิ่ม” นางสาวอธิษฐาน แพน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของผลงานของเล่นสร้างสมาธิเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ นางสาวอธิษฐาน แพน้อย นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าถึงผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นงานจบการศึกษา

นางสาวอธิษฐาน แพน้อย เล่าว่า เหตุผลที่ทำของเด็กเล่นและเกี่ยวกับสมองเพราะเนื่องด้วยตนเองมีน้องชายอายุ 6 ขวบ ตอนนั้นที่ น้องชายติดโทรศัพท์มากibcbetgroup.com ซึ่งส่งผลต่อสมองของน้องชาย น้องไม่คอยมีสมาธิในการทำอะไรนานๆ ดังนั้นถ้าเด็กมีสมาธิทำให้สมองทำงานได้ดีเพราะสมองเป็นส่วนสำคัญจริงๆ

สองปีที่แล้วตนเองเคยได้รับการผ่าตัดสมอง รู้ดีว่าการที่สมองทำงานผิดปกติ เพียงนิดเดียวส่งผลอย่างไรบ้างตนเองคิดเพียงว่าสิ่งที่ตนเองออกแบบและพัฒนาทำ จะส่งผลดีต่อเด็กทุกคนที่เกิดปัญหานี้ บวกกับจากการหาข้อมูลพบว่ากระทรวงสาธารณสุข ออกมาเปิดเผยว่าเด็กไทยป่วยสมาธิสั้นกว่า 1 ล้านคน ซึ่งสาเหตุหลักในการเกิดโรคสมาธิสั้นนั้น เกิดจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่กระตุ้นให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมีอาการแย่ลง การเลี้ยงดูให้เด็กอยู่กับสื่อมีเดียประเภทต่าง ๆ ซึ่งผิดจากธรรมชาติที่เด็กจะต้องได้เล่นอย่างเหมาะสมกับวัย

แนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิ เป็นการสร้างกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเล่น อาจไม่ได้เล่นเป็นระยะเวลานานมากเพราะเด็กในช่วงวัยนี้มักไม่อยู่เฉย กิจกรรมที่ใช้ในการช่วยฝึกสมาธิให้แก่เด็ก คือ การวาดรูป การใช้ศิลปะมาเป็นส่วนช่วยในการฝึกแต่เด็กทุกคนไม่ได้มีพื้นฐานการวาดรูป

จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยได้เพียงเด็กลุ่มหนึ่ง เด็กนั้นจะอยู่นิ่งได้อยู่ ที่ 15 นาทีโดยประมาณ กิจกรรมนั้นควรเป็นสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ไม่ยากและน่าสนใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เด็กเล่น เพื่อเป็นการช่วยเสริมเสร้างสมาธิเพื่อให้เด็กได้รู้จักการควบคุมตนเอง ลดพฤติกรรมก้าวร้าว รู้จักการอดทนรอคอยมากขึ้น ตนเองจึงได้ออกแบบและพัฒนาของเล่นเด็กสร้างสมาธิสำหรับเด็กช่วงอายุ 3 -6 ขวบขึ้นมา

 

© 2019 Create By Toy Collection