ซื้อของเล่นให้เหมาะกับวัยของลูก

การเล่นของเด็กนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สมองของเด็ก แล้วยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านมนุษยสัมพันธ์ของเด็กด้วย หากผู้ใหญ่สามารถส่งเสริมการเล่นของเด็กให้สัมพันธ์กับพัฒนาการในวัยต่างๆ ของเด็ก การเล่นก็จะถูกดึงจากความคิดฝันจินตนาการให้เข้ามาสู่ความจริงในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ

สมัยที่ยังเป็นเด็ก บางท่านคงยังจำได้ว่าของเล่นที่โปรดปรานนั้นไม่เคยต้องเสียสตางค์ หรือไปหาซื้อที่ไหน ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุธรรมชาติที่นำมาดัดแปลงเป็นของเล่นได้ทั้งนั้น อย่างกาบกล้วย ตัดส่วนใบออกเหลือเพียงส่วนหัวกับหาง ผูกเชือกสะพายเป็นม้ากาบกล้วย วิ่งไล่กันได้รอบบ้าน ลงมาจากบ้านเด็กผู้ชายจะรวมกลุ่มกันเล่นลูกหิน ลูกข่าง เป็นต้น ส่วนของเล่นที่เด็กผู้หญิงรวมกลุ่มกัน เช่น หมากเก็บ เล่นขายของ เป็นต้น จะได้เจอะเจอของเล่นมีราคาก็ต้องอดขนม เก็บสตางค์รองานวัด ซึ่งนานๆจะมีสักครั้ง

พอมาถึงสมัยนี้ ธุรกิจของเล่นเติบโตขึ้นซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายล่อใจตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ของเล่นเด็กบางชิ้นก็มีราคาที่ไม่ใช่เล่น บางอย่างยังเป็นการเล่นที่ลดพัฒนาการด้านมนุษยสัมพันธ์ของเด็ก เพราะเด็กสามารถเล่นอยู่คนเดียวได้ทั้งวันทั้งคืน ถ้าไม่มีใครมาคอยควบคุมเรื่องเวลา และอิทธิพลของสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาปัจจุบันยิ่งสามารถเข้าถึงจินตนาการของเด็กมากเท่าไร ท่านผู้ปกครองก็ยิ่งต้องระมัดระวังในการซื้อมากขึ้นเท่านั้น เพราะของเล่นบางอย่างอาจส่งเสริมความรุนแรง ซึ่งเป็นผลร้ายต่อจิตใจเด็ก

© 2019 Create By Toy Collection