ของเล่นเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กเสมอ เมื่อการเล่นคือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่

มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเล่น เราชอบความสนุกท้าทาย ดังนั้นของเล่นจึงเป็นสี่งที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมเรามาตั้งแต่บรรพกาล ของเล่นเช่นลูกบอล ว่าว และลูกดิ่ง ถือว่าเป็นของเล่นที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่การเล่นของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ซับซ้อน ด้วยพลังของจินตนาการ แค่ไม้กิ่งเดียว กองทราย ไปจนถึงก้อนดินก็กลายเป็นของเล่นที่เราใช้เวลาเล่นกับมันได้เป็นวันๆ

ของเล่นไม่เคยเป็นเรื่องเล่นๆ โดยเฉพาะของเล่นสมัยใหม่ ของเล่นที่ทุกวันนี้มักจะทำจากโรงงาน ผลิตจากพลาสติก มีแนวคิดเรื่องความปลอดภัย มีเรื่องพัฒนาการประกอบ แน่นอนว่าของเล่น – สิ่งของที่เราผลิตขึ้นและให้เด็กน้อยใช้เวลาอยู่กับมัน – ย่อมมีผลในเชิงพัฒนาการ การเล่นขายของ เล่นดูแลบ้านตุ๊กตาส่งผลต่อพัฒนาการทางความคิด ddcamerica.org การเชื่อมโยงเหตุการณ์ของเด็ก

ไปจนถึงของเล่นอื่นๆ เช่น ตัวต่อ รถจำลอง ล้วนส่งผลต่อพัฒนาการทั้งในทางกายภาพและในระดับตรรกะสติปัญญา แต่ยิ่งไปกว่านั้น นักคิดบอกว่าของเล่นสมัยใหม่เหล่านี้กลับมีผลลึกซึ้งต่อตัวตนของเด็กๆ เป็นเหมือนภาพจำลองของการเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต ระยะหลังมีการขบคิดกันว่า ด้วยของเล่นเด็กมีพลังกำหนดตัวตนของเด็กๆ ขนาดนี้ ของเล่นที่แบ่งเพศอย่างตายตัว เช่น ของเล่นเด็กชายต้องเป็นรถแข่งสีฟ้า ผู้หญิงเล่นตุ๊กตาสีชมพู ดูจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในโลกแห่งความหลากหลายใบนี้

© 2019 Create By Toy Collection