อันดับที่ 10 Rubik Cube เริ่มต้นชิ้นนี้ผมว่ามีน้อยคนนะท…