ประโยชน์การเลี้ยงตุ๊กแก

ประโยชน์การเลี้ยงตุ๊กแก

ประโยชน์ตุ๊กแก  จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการส่งออก และสร้างรายได้หลายล้านบาทต่อปี ในรูปของตุ๊กแกแห้ง โดยมีประเทศที่รับซื้อสำคัญ ได้แก่ ประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเลียเซีย เป็นต้น ตุ๊กแกที่ส่งจำหน่ายนี้ ส่วนมากมักเป็นตุ๊กแกบ้านที่พ่อค้าคนกลางหารับซื้อได้ แต่ก็มีเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงเองเพียงไม่กี่ราย ปัจจุบัน จำนวนตุ๊กแกบ้านจึงมีความเสี่ยงที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ตุ๊กแกยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย
ตลาดผู้รับซื้อต่างๆประเทศถือเป็นแหล่งสำคัญในการส่งออกตุ๊กแกตากแห้ง โดยเฉพาะคนจีน และคนเชื้อสายจีนในประเทศต่างๆ เนื่องจากมีความเชื่อว่า ตุ๊กแกมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยบำรุงร่างกาย และรักษาโรคได้หลายชนิด

การทำตุ๊กแกตากแห้งเพื่อส่งออกการค้าในหลายๆประเทศ
การเตรียมไม้
ไม้ไผ่สำหรับทำตุ๊กแกตากแห้ง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
–ไม้แป ทำจากไม้ไผ่บง ผ่าเป็นแผ่น และเหลาให้บาง (ประมาณ 0.1 เซนติเมตร) กว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร ใช้สำหรับสอดรั้งแผ่นหนัง
–ไม้เสียบขา ทำจากไม้ไผ่ เหลาเป็นแท่งกลม ขนาด 0.3 เซนติเมตร ตามความยาวของช่วงขาหลังผ่า ซึ่งช่วงขาหน้ามักจะใช้ยาวกว่าขาหลัง ใช้สำหรับเสียบขึงขาให้แผ่ออก
–ไม้เสียบหาง ทำจากไม้ไผ่ เหลาเป็นแท่งกลมใหญ่กว่าไม้เสียบขา 2-3 เท่า ตามความยาวของตุ๊กแกแต่ละตัว ใช้สำหรับเสียบจากส่วนคอ แล้ววางพาดตามตามแนวหาง โดยมีเชือกพันรัดหางกับไม้ไว้
ขั้นตอนการทำ
1.ฆ่าตุ๊กแก โดยการฟาดกับพื้น ทำการผ่าท้องตามแนวยาวจากคอถึงโคนหางด้วยมีดปลายแหลม ควักอวัยวะภายในออกล้าง และผึ่งแดดให้แห้งพอเสล็ดน้ำ
2.วางตุ๊กแกให้หงายท้อง แล้วดึงรั้งขาหน้าซ้าย-ขวาให้แยกกัน พร้อมเสียบยึดด้วยไม้เสียบ
3.ดึงรั้งแผ่นท้องซ้าย-ขวาให้แยกกัน ขึงยึดด้วยไม้แป และหนีบด้วยตัวหนีบ
4.ดึงรั้งขาหลังซ้าย-ขวาให้แยกกัน พร้อมเสียบยึดด้วยไม้เสียบ
5.ใช้ไม้เสียบหางเสียบยึดบริเวณหัว และคอ วางพาดตามแนวยาวขนานกับหาง พร้อมใช้เชืออกรัดหางกับไม้ให้แน่น
6.หนังหรือหางตุ๊กแกที่ขาด จะทำการซ่อมแซมด้วยเข็มร้อย ยึดให้ติดกันใหม่
7.นำตุ๊กแกเข้าตู้อบ 1 วัน
8.ทำการคัดแยกขนาดตามขนาดที่ผู้รับซื้อกำหนด พร้อมบรรจุกล่อง